Game Gunny For You 3.0 private lậu mới ra 10/04/2020

Gunny For You 3.0 - Alpha Test: 4/4/2020 - Open Beta: 10/4/2020 - Exp x10 Drop 90% - Miễn phí 99%, cày cuốc - Gunny private lậu mới ra tháng 4 2020
Trang chủ: http://gunny4u.online/
Trang chủ: http://gunny4u.online/
Phiên bản: 3.0++ 
Chi tiết server test
Free xu, vàng, lễ kim, cash 
Cường hóa, hợp thành hên xui
War nhận xu
Phó bản vào thẳng s4, drop item trong phó bản
Hệ thống item chuẩn, không buff chỉ số ảo
Updating..........................
Mới hơn Cũ hơn