Game Hkgh.Vn 18.0 private lậu mới ra 15/02/2020

Hkgh.Vn 18.0 - Alpha Test: 8/2/2020 - Open Beta: 15/2/2020 - Exp 200 Drop 2000 - Tặng ngay cấp 120 - set trang bị 120 - set trang sức 3x - pill hỗ trợ train cấp - HKGH - Hiệp Khách Giang Hồ private lậu mới ra tháng 2 2020
Trang chủ: http://hkgh.vn/
Khởi tạo nhân vật mới nhận bắt đầu chúng ta mở tui trang bị lên phím tắt "Ctrl + E" để sử dụng Chứng chỉ cho Tân Thủ
Sau khi sử dụng Chứng chỉ cho Tân Thủ:
  • Đẳng cấp 120
  • 20,000,000 triệu điểm kinh nghiệm
  • 20,000,000 triệu điểm kỹ năng
  • Chứng chỉ đẳng cấp 120

Để sử dụng Chứng chỉ đẳng cấp 120 yêu cầu bạn phải tìm đến NPC - Môn chủ huyền bột 
để nhận Quest từ thăng chức 1 đến thăng thiên 2 để có thể sử dụng được
Sau khi hoàn thành Ctrl + E lên để sử dụng Chứng chỉ đẳng cấp 120.
Chứng chỉ đẳng cấp 120 nhận được phần thưởng như sau:
  • Full set trang bị đẳng cấp 120 + 10
  • Full set trang sức 3x
  • Giáp 95 + 10
  • Vũ khí 120 Theo Class + 10
Tất cả có hiệu lực vĩnh viễn.

Mới hơn Cũ hơn