Game Jx Bụi Đời Phiên Bản 19 Phái private lậu mới ra 04/04/2020

Jx Bụi Đời Phiên Bản 19 Phái - Alpha Test: 4/4/2020 - Open Beta: 4/4/2020 - Exp x10 Drop x5 - Miễn phí 100% , test vĩnh viễn - JXM - VLTK Mobile private lậu mới ra tháng 4 2020
SerVer Mở ra cho AE test Vĩnh Viễn vào dịp đang mùa dịch 
hoàn toàn không có donate không nạp thẻ
chỉ có event like share nhận code test vĩnh viễn
link down : https://drive.google.com/file/d/1YdjUTPRewzoAetBHa4ovICRa9P8dR9qm/view?usp=sharing
link dự phòng : https://drive.google.com/file/d/1AOo6ZTaHsvlrj1q1uYUghcrGpJl-GXxB/view?usp=sharing
Mới hơn Cũ hơn