Game Mu Cao Thu Season 6.3 private lậu mới ra 17/04/2020

Mu Cao Thu Season 6.3 - Alpha Test: 14/4/2020 - Open Beta: 17/4/2020 - Exp 100x Drop 10% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 4 2020
Trang chủ: http://mucaothu.net

Mu moi ra thang 4 2020 - Mu Cao Thu Season 6.3


MÁY CHỦ : Cao Thủ 1
Anpha test : 13h 14/04/2020
Open Beta : 14h 17/04/2020
SEASON 6.3
★ Khởi điểm 5k point ★
★ HIỂN THỊ DAME CHUẨN ★
★ ITEM NGUYÊN BẢN ★
★ Hệ thống quân hàm lạ mắt ★
Đầy đủ Event và Sự kiện ingame cho anh em thoải mái kiếm đồ và tiền game
MAX RESET = Giới hạn theo ngày 10 lần 1 ngày
Mới hơn Cũ hơn