Game Mu Hà Nội 6.0 private lậu mới ra 01/05/2020

Mu Hà Nội 6.0 - Alpha Test: 25/4/2020 - Open Beta: 1/5/2020 - Exp 50 Drop 5 - Mu hà nội | openbeta 1/5/2020 - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020
Trang chủ: https://muhanoi.org
Chính Thức Ra Mắt Máy Chủ [Noria] – Muhanoi.org
Con thuyền mang tên [Noria] sẽ chính thức đưa các bạn trở về với những kí ức tuổi thơ vào 10:00 ngày 01/05/2020

► Sau đây là  thông tin OPEN BETA Máy chủ [NORIA] mời các bạn cùng trải nghiệm:
Mới hơn Cũ hơn