Game Srilkroad Onl Map120 D13 7 ngoai Hinh Mới private lậu mới ra 29/04/2020

Srilkroad Onl Map120 D13 7ngoai Hinh Mới - Alpha Test: 24/4/2020 - Open Beta: 29/4/2020 - Exp 200 Drop hiếm - Silkroad máp120 - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 4 2020
Trang chủ: http://sromobie.com

SROMOBIE.COM OPEN CHINH THUC 14H Ngay 29/04/2020
Liên hệ với BQT
Thông Tin Máy Chủ Open Chính Thức : 13h 29/04/2020

╳✕ Ghost 0s ✕╳ 8H xanh 2h cam
 • Cấp Độ : 120 Asia-EU
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ d13 cuối sun
 • Rate EXP/SP ∷ 200
 • Rate Drop ∷ ✗5
 • Rate Gold ∷ ✗5
 • Trade Gold ∷ ✗1
 • Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top
 • Giới Hạn ∷ 8Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +12 (2+)
 • Buôn 3 Thành ∷ Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường
 • 1--->4 ∷ 100%
 • 4--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP
 • 1--->8 ∷ 100%
 • 7--->Radom ∷ 40%
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10
 • 1--->10 ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ
 • Top 1 ∷ 6k silk + Narun + 10 +Title
 • Top 2 ∷ 5k silk + Narun + 9 +Title
 • Top 3 ∷ 4k silk + Narun + 8 +Title
 • TOP 4 ➙ 10 ∷ 1000 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức
 • Set Sun D10 +10 Blue
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 2000 Bình HP ✗ MP
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP
Mới hơn Cũ hơn