Game Thiên Long Đại Hán 2.9 private lậu mới ra 17/04/2020

Thiên Long Đại Hán 2.9 - Alpha Test: 17/3/2020 - Open Beta: 17/4/2020 - Exp x10 Drop x5 - Chạy tn săn vàng - 3 acc/pc - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 4 2020
☑ Thiên Long Đại Hán phiên bản 2.9 khai mở server Đại Hán 4

☑ OPEN : 19h Thứ 6 ngày 17/04

☑ Exp x10 - Drop x5

☑ Chạy Thương Nhân lấy vàng


☑ Săn Nguyên liệu đổi Trùng Lâu

☑ Săn Boss lấy Điểm Tặng

☑ Ra mắt phái Mộ Dung

☑ Ra mắt Bá Vương Lệnh

☑ Săn Full Môn Phái

☑ Săn Tàn Khuyết chế Thần Khí

☑ Ra mắt Thái Cổ Thần Khí 119

☎ Trang chủ : thienlong-daihan.com

☎ Fanpage : facebook.com/tlbbdaihan/

☎ Group : https://www.facebook.com/groups/405235456707396

☎ DROP VÀ EVENT : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UxZM0funQaUqMbmGi3NsSz-81yMxULWbvVWVA6-WzEI/edit#gid=0
Mới hơn Cũ hơn