Game Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái private lậu mới ra 16/05/2020

Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái - Alpha Test: 16/5/2020 - Open Beta: 16/5/2020 - Exp 100% Drop 80% - Miễn phí 100% - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 5 2020

🇻🇳🇻🇳🇻🇳𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐒𝟖 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
➖➖➖➖➖➖ 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑳𝒐𝒏𝒈➖➖➖➖➖➖
🏵🏵𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝟏4𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟎🏵🏵
💖💖💖http://kiemthetranphai.com/💖💖💖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧:
✅Trùng sinh nhận điểm tiềm năng và danh hiệu VIP
✅Tham gia Hoạt động nhận đồng và Nguyên liệu nâng cấp
✅Đánh boss 55,75,95 các boss tiểu Tần Lăng + Boss BHD nhận KNB + nguyên liệu nâng cấp..
✅Vượt hầm VHC + TQC nhận KNB + EXP + NL nâng cấp
✅Đánh boss nhận KNB đại + exp
✅Train quái nhận đồng 30đồng /1 con
✅Tỉ lệ exp đánh quái cực cao
✅Các tính năng F1 ở NPC nâng cấp
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐓𝐚̣𝐨 𝐚𝐜𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜🎁
✅Gia nhập game hỗ trợ Lv 130
✅1 Rương làm nhiệm vụ 110
✅2000 Vạn đồng khóa
✅2 Ức Bạc Khóa
✅1 Mặt nạ Hàn Long Phục Hổ Quán
✅1 Già Lam Kinh Nội Công, Ngoại Công, Ấn Level 1
✅Túi mở rộng kho đồ 1,2,3,4
✅3 Túi bàn lông 24 Ô
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆: "𝐊𝐈𝐄𝐌𝐓𝐇𝐄𝐓𝐑𝐀𝐍𝐏𝐇𝐀𝐈"
✅Nhận 100v bạc thường
✅Nhận 3000 Chiến thần
✅Nhận 24 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏
✅Nhận Thú cưỡi 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃, 𝐋𝐚𝐦 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃ 𝐥𝐯𝟏𝟎
✅Nhận 1 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧
✅Nhận Ngoại trang 7 ngày
✅Nhận chân nguyên 7 ngày
✅Nhận Set đồng hành cấp 5
✅Nhận 1 đồng hành 6 skill
➖➖➖➖𝐁𝐐𝐓 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐁𝐚́𝐨 !!!➖➖➖➖
⚛️Trang chủ: http://kiemthetranphai.com/
⚛️Group: httpsd://www.facebook.com/groups/TranPhai2020/
⚛️Fanpage: https://www.facebook.com/TranPhai2020/
Mới hơn Cũ hơn