OPEN S2. CÔN LÔN KIẾM - 10H THỨ 7 NGÀY 16/05/2020 - KIẾM THẾ 247 PHIÊN BẢN 2009 OB 16/5/2020

Kiếm Thế 247 Phiên Bản 2009 - Alpha Test: 15/5/2020 - Open Beta: 16/5/2020 - Exp 9999x Drop 100% - Open s2. côn lôn kiếm - 10h thứ 7 ngày 16/05/2020 - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 5 2020
Trang chủ: http://kiemthe247.net/

Côn Lôn Kiếm

►⌠Kiếm Thế 247-Ước Hẹn Năm Xưa⌡◄
Kiếm Thế phiên bản 2009 chuẩn VNG
Khai mở Alpha test: 19h ngày 15/05/2020
Khai mở open: S2. Côn Lôn Kiếm - 10h ngày 16/5/2020
Chuẩn Công Thành Chiến - Không Bán Huyền Tinh Danh Vọng Kỳ Trân Các

♦️ Trang chủ: http://kiemthe247.net
♦️ Tải game: http://kiemthe247.net/tai-game.html
♦️ Groups: https://www.facebook.com/groups/2914372941983399/


─────Thông tin cơ bản──────
Chuẩn Công Thành Chiến không Bán Huyền Tinh Danh Vọng Kỳ Trân Các.

Hỗ trợ Tân Thủ
Thăng cấp 90
Bộ trang bị (4%) +0
3 Túi Da Chồn 15 ô
Thú cưỡi Cấp 20 Táo Hồng/Thanh Mã
1 Mật tịch sơ cấp (Khinh công)

Nhận thưởng hàng ngày thông qua tu luyện châu.
Nhận liên tục không cần chờ 30 phút.
Phần thưởng túi phúc hoàng kim
Kinh nghiệm
Đồng khóa (dùng để mua ngũ hành hồn thạch khu đồng khóa và lệnh bài trúc phúc)
Lệnh bài thiên quỳnh cung đi lấy huyền tinh.

Hoạt động vận tiêu
Cần có lệnh bài vận tiêu.
Ngày vận tiêu 2 lần
Hoàn thành nhận huyền tinh cấp 8
(Lệnh bài vận tiêu có được từ hoạt động tống kim)

Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng
Trứng Du Long: Mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả
Khiêu chiến Du Long: Mỗi ngày khiêu chiến 15 lượt

Tinh, Hoạt Lực Tiểu: Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 300 đồng/1
Tinh, Hoạt Lực Trung: Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 700 đồng/1
Tinh, Hoạt Lực Đại: Mỗi loại 50 bình/ngày (lưu ý bị giới hạn số acc ăn)

Rương Cao Quý mỗi tuần 10 rương, mở mặc định 1 huyền tinh 8 (Có thể cộng dồn)

Giới hạn Nâng Cấp Trang Bị
Ngũ Hành Ấn
Giới hạn 1: mỗi dòng 300 điểm
Giới hạn 2: mỗi dòng 500 điểm
Giới hạn 3: mỗi dòng 700 điểm
Giới hạn 4: mỗi dòng 1000 điểm

Bao vạn đồng
Hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu nhận ngay huyền tinh 6 và kinh nghiệm

Bạch hổ đường
-2 lần 1 ngày
-Qua 1 tầng nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa và 2 Huyền Tinh Cấp 5.
KHI QUA TẦNG CẦN CÓ 5 Ô TRỐNG HÀNH TRANG
Ngoài ra khi hạ boss có cơ hội nhận huyền tinh 5678

Tiêu dao cốc
-2 lần 1 ngày (có cộng dồn)
-Qua 1 ải nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 2 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 6.
-Hoàn thành nhanh không cần chờ (up date sau khi sever mở được 1 tuần)

Tống kim
Tích lỹ 10k điểm nhận ngay lệnh bài vận tiêu trị giá 20 vạn đồng
Tham gia: 5.000.000 EXP, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 5.
Top 11~20: 5.000.000 EXP, 6 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
Top 4~10: 5.000.000 EXP, 9 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6, 2 Huyền Tinh Cấp 5.
Top 2 và 3 : 12 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
Top 1: 12 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 5

Hải Tặc
Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
300 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Sơ) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Sơ)
500 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Trung) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Trung)

Thương hội

- 1 tuần 1 lần
Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 25 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7.

Đoán hoa đăng
Cập nhật các câu hỏi mới chỉ có ở Kiếm thế 247
Đáp Đúng: 150.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 Huyền Tinh 4 và 1 điểm Uy Danh Giang Hồ
Đáp Sai: 75.000 Điểm Kinh Nghiệm

Thi đấu môn phái
-Báo danh và nhận thưởng tại phù di chuyển nhanh.
-Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3 và Thứ 6Hàng Tuần
16 Cường: 1 Huyền Tinh Cấp 7
8 Cường: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 50 vạn Đồng thường
Bán Kết: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 100 vạn Đồng thường
Á Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 150 vạn Đồng thường, Danh hiệu + Vòng sáng Á Quân
Quán Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 200 vạn Đồng thường, Danh hiệu + Vòng sáng Quán Quân

Quân doanh
Mở Vô hạn Truyền Tống Phù chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để đến điểm báo danh.
Tổ đội hạ Cổ Vương – Phó bản Bách Man Sơn nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8
Tổ đội hạ Thợ Cả – Phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8
Tổ đội hạ Hoàn Nhan Lượng – Phó bản Hải Lăng Vương Mộ nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8

Boss Hoàng Kim
Tại kiếm thế 247 khi bạn hạ boss có cơ hội nhận được giày du long và ngựa phiêu vũ cực kỳ giá trị.
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55 (6 nhân vật / 1 máy tính)
02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
Vật phẩm rớt: Huyền tinh 4 (1~5 cái), 5( 1~5 cái), 6(1~2 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 20 vạn, bạc khóa 20 vạn
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75 (6 nhân vật / 1 máy tính)
Thời gian : Sau khi mở giới hạn cấp 79
Vật phẩm rớt: Huyền tinh 5 (1~5 cái), 6( 1~5 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 25 vạn, bạc khóa 25 vạn
09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95 (6 nhân vật / 1 máy tính)
Thời gian: Sau khi mở giới hạn cấp 99
15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
Vật phẩm rớt: Huyền tinh 5 (1~5 cái), 6( 1~5 cái), 7(1~2 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 30 vạn, bạc khóa 30 vạn

═════════☀️☀️☀️════════
Lưu ý: Đây là sân chơi cho các bậc anh đài 10 năm về trước, tìm lại ký ức. Sever có tính năng nhận lại phần thưởng hoạt động phù hợp với các bậc anh đài ít thời gian tham gia hoạt động
═════════☀️☀️☀️════════
GiftCode Open Beta
Bước 1 : SHA"RE và ấn thả tim
Bước 2 : cmt bất kỳ vào đây để nhận code từ Fanpage

Mới hơn Cũ hơn