Game Kiếm Thế Trấn Phái Kiếm Thế Trấn Phái private lậu mới ra 04/07/2020 MIỄN PHÍ 99%

Kiếm Thế Trấn Phái Kiếm Thế Trấn Phái - Alpha Test: 4/7/2020 - Open Beta: 4/7/2020 - Exp 9999 Drop 100% - Miễn phí 99% - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 7 2020

🇻🇳🇻🇳🇻🇳𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 S10 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
➖➖➖➖➖➖ Server Thiên Đế➖➖➖➖➖➖
🏵🏵𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧 10h00 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 04/07/2020🏵🏵
💖💖💖KiemTheTranPhai .Com (Bỏ cách)💖💖💖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧:
✅Trùng sinh nhận điểm tiềm năng và danh hiệu VIP
✅Tham gia Hoạt động nhận đồng và Nguyên liệu nâng cấp
✅Đánh boss 55,75,95 các boss tiểu Tần Lăng + Boss BHD nhận KNB + nguyên liệu nâng cấp..
✅Vượt hầm VHC + TQC nhận KNB + EXP + NL nâng cấp
✅Đánh boss nhận KNB đại + exp
✅Train quái nhận đồng 30đồng /1 con
✅Tỉ lệ exp đánh quái cực cao
✅Các tính năng F1 ở NPC nâng cấp
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐓𝐚̣𝐨 𝐚𝐜𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜🎁
✅Gia nhập game hỗ trợ Lv 130
✅1 Rương làm nhiệm vụ 110
✅2000 Vạn đồng khóa
✅2 Ức Bạc Khóa
✅1 Mặt nạ Hàn Long Phục Hổ Quán
✅1 Già Lam Kinh Nội Công, Ngoại Công, Ấn Level 1
✅Túi mở rộng kho đồ 1,2,3,4
✅3 Túi bàn lông 24 Ô
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆: "𝐊𝐈𝐄𝐌𝐓𝐇𝐄𝐓𝐑𝐀𝐍𝐏𝐇𝐀𝐈"
✅Nhận 100v bạc thường
✅Nhận 3000 Chiến thần
✅Nhận 24 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏
✅Nhận Thú cưỡi 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃, 𝐋𝐚𝐦 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃ 𝐥𝐯𝟏𝟎
✅Nhận 1 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧
✅Nhận Ngoại trang 7 ngày
✅Nhận chân nguyên 7 ngày
✅Nhận Set đồng hành cấp 5
✅Nhận 1 đồng hành 6 skill
➖➖➖➖BQT Kiếm Thế Kính Báo !!!➖➖➖➖
⚛️Trang chủ: KiemTheTranPhai .Com (Bỏ cách)
⚛️Group: https://bom.to/cbCUlc
⚛️Fanpage: https://bom.to/hO5I1x
Mới hơn Cũ hơn