Game Tiên Nữ Season 6.9 private lậu mới ra 01/08/2020

Tiên Nữ Season 6.9 - Alpha Test: 30/7/2020 - Open Beta: 1/8/2020 - Exp x1500 Drop 20 - 🛡🛡🛡mu-earth.com🛡🛡🛡 🕘alpha test: 30/7/2020 (9h)🕘 🕐open beta: 1/8/2020 (13h)🕐 chia sẻ nhận 100k wcionc code - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2020
Trang chủ: http://mu-earth.com/

🛡🛡🛡MU-EARTH.COM🛡🛡🛡
🕘Alpha Test: 30/7/2020 (9h)🕘
🕐Open Beta: 1/8/2020 (13h)🕐
Chia Sẻ Nhận 100k WCionc Code
⚔ Reset auto Mở Offattack Dành Cho Mọi Người Bận Công Việc Tắt Máy Tự Train Reset
🆙Train Tất Cả Các Nhận WCionC Và Gonblin
🆙Shopx Gonblin Có Các Box Custom Ngọc Custom ..
🆙 Tính Năng Vòng Quay May Mắn
🆙 Tính Năng Cộng Điểm Nhanh
🆙Tính Năng Ngũ Hành
🆙 Tính Năng Tu Chân
🆙 Tính Năng Tu Luyện
🆙 Tính Năng Đột Phá
🆙 Tính Năng Quân Hàm
🆙Và Còn Nhiều Tính Năng Nữa ...
➖➖➖➖➖➖➖
🛡🛡🛡MU-EARTH.COM🛡🛡🛡
Máy Chủ : Tiên Nữ
Đăng Ký : http://mu-earth.com/id/
Tải Game : http://ybshare.com/download/13sadk5wj9#download
EXP : x1500
Drog : 20
⛏ Giới Hạn Reset Ngày 15 Lần Vào 20h Hàng Ngày
🔎🔎🔎Các Sự Kiện Trong Game 🔍🔍🔍
Siêu Bosss Tại Map Stadium (39,65)-(90,55) Bắt Đầu!
02:30|06:30|12:30|18:30|23:30|
Blood Castle Davias0 210,30
00:30|02:30|04:30|06:30|08:30|10:30|12:30|14:30|16:30|18:30|20:30|23:30|
Devil Square Noria 172,105
1:00|2:00|4:00|6:00|8:00|10:00|12:00|14:00|16:00|18:00|20:00|22:00
Chaos Castle Tất cả Map
0:00|3:00|5:00|7:00|9:00|11:00|13:00|15:00|17:00|19:00|21:00|23:00|
Xâm Lược Bộ Xương Vua Tại Map LostTower 3 (99,171) Bắt Đầu!
01:10|05:10|09:10|13:10|17:10|21:10|23:10|
Boss Vàng Lorencia Bắt Đầu!
0:45|02:45|04:45|06:45|08:45|10:45|12:45|14:45|16:45|18:45|20:45|22:45|
Phù Thủy Trắng Map Davias(225,196) (44,202) (64,26) Bắt Đầu!
0:50|4:50|8:50|12:50|16:50|20:50|23:50
//Nhện Xâm Lược Map Nixie Lake (60,110) Bắt Đầu!
00:00|05:00|10:00|15:00|20:00|22:00|
Thỏ Ngọc Và Kundun Gold Lorencia (144,127) Bắt Đầu!
02:40|06:40|10:40|14:40|18:40|22:40|
Mùa Hè Và Selupan Lorencia (144,127) Bắt Đầu!
01:40|05:40|09:40|13:40|17:40|21:40|
//Xâm Lược Statan Và Medusa Máp Debenter (29,101) Bắt Đầu!
02:15|08:15|14:15|20:15|22:15|
Medusa Máp Swamp (195,105) Bắt Đầu!
01:15|05:15|09:15|13:15|17:15|21:15|
Phù Thuỷ Yaga Máp Kubera mine (227,24) Bắt Đầu!
01:00|11:00|21:00|
Thiên Giới Máp Icarus (19,33) Bắt Đầu!
02:00|12:00|22:00|
Boss Tấn Công Máp Urk mountain (21,102) Bắt Đầu!
03:00|13:00|23:00|
Kundun Ghé Thăm LostTower 0 (209,88) Bắt Đầu!
00:00|06:00|12:00|18:00|23:00|
Nhện Map Nars (211,202) Bắt Đầu!
02:50|12:50|22:50|
Ông Già Noel Davias 4 (76,173) Bắt Đầu!
01:55|05:55|09:55|13:55|17:55|21:55|23:55|
Even Cơn Mưa Quà Tặng Máp Lorencia (143,127)
06:00|12:00|18:00|23:00|
Mới hơn Cũ hơn