[Vindictus] Máy chủ Vindictus Private VN - Free 9999999999999%

Thông tin máy chủ
Trang chủ: http://vindictusvn.com
Tải game: http://vindictusvn.com/tai-game/


-------------------------------------------------------------------------------
Level: 100 (vào game được hỗ trợ level 60)
Rate: Kinh nghiệm, Gold, AP x10
Tỉ lệ cường hóa: 1 - 10 (100%), 10 -15 (50%), 15 - 20 (10 - 25%)
FREE TOÀN BỘ OUTFIT

Trang bị mới nhất: cấp 100


Mới hơn Cũ hơn