Top Game Mới | Game Private | Game Mới Ra

Mu-goku.Com (Mu Custom Season 15) Mu KeepPoint

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ :hhttp://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ :http://mu-goku.com/


Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới  , 15 sieu boss moi va 100 pet moi

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 2000

🔸Drop : 95%


Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3

NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

Quay Wing S3 Wing 4

Hệ Thống PT tự Động

Cộng Hưởng Max Full Op

f10 Bật Tính Năng Trong Game

Tự đánh Và train off

F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )


Mới hơn Cũ hơn