Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) MU

► Giới thiệu Wing 2 game Mu Online:

- Cánh hỗ trợ nhân vật tăng tốc độ di chuyển cộng thêm tăng điểm sát thương trong phạm vi cho phép. Tùy thuộc vào cấp độ của cánh mà khả năng hấp thụ cũng như phòng thủ sẽ khác nhau.
- Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2
- Các loại cánh cấp 2:
Cánh Rồng - Dragon Wings - Wing 2 - Mu Online
Cánh Rồng
Dragon Wings
Sử dụng cho: Chiến Binh
Cánh Linh Hồn - Archangel Wings - Wing 2 - Mu Online
Cánh Linh Hồn
Archangel Wings
Sử dụng cho: Phù Thủy
Cánh Tinh Thần - Spirit Wings - Wing 2 - Mu Online
Cánh Tinh Thần
Spirit Wings
Sử dụng cho: Tiên Nữ
Cánh Hỏa Thiên - Despair Wings - Wing 2 - Mu Online
Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings
Sử dụng cho: Thuật Sĩ
Cánh Bóng Đêm - Darkness Wings - Wing 2 - Mu Online
Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings
Sử dụng cho: Đấu Sĩ
Áo Choàng Của Vua - Cape of Lord - Wing 2 - Mu Online
Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord
Sử dụng cho: Chúa Tể
Áo Choàng Hiệp Sĩ - Cape of Fighter - Wing 2 - Mu Online
Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter
Sử dụng cho: Thiết Binh
Cloak of Limit - Wing 2 - Mu Online

Cloak of Limit
Sử dụng cho: Thương Thủ

► Cách ép Cánh 2 game Mu Online cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Thuật Sĩ:

- Áp dụng cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Thuật Sĩ.
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:
Wing 1Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineNgọc Hỗn NguyênHướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineLông VũHướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineVật phẩm ExlHướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineWing 2
Wing 1 Mu OnlineNgọc Hỗn NguyênLông Vũ - Mu OnlineVật phẩm Exl - Mu OnlineHướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineWing 2 - Mu Online
x1x1x1x1
Yêu cầu tối thiểu +4Yêu cầu tối thiểu +4
Tỷ lệ thành công nhờ vào cấp độ món đồ, vật phẩm Exl. Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

CHÚ THÍCH:
Lông Vũ (Loch's of Feather) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.
Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: cánh rồng, cánh linh hồn, cánh tinh thần, cánh bóng đêm, cánh hỏa thiên.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
MẸO:
- Khi bạn thêm  vật phẩm exl vào trong kết hợp, tỷ lệ % thành công tăng thêm.

 

► Cách ép Áo Choàng 2 game Mu Online cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ:

- Áp dụng cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ.
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:
Wing 1Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineNgọc Hỗn NguyênHướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineHHHTHướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineVật phẩm ExlHướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineCloak 2
Wing 1 - Mu OnlineNgọc Hỗn NguyênHuy Hiệu Hoàng Tộc - HHHT - Mu OnlineVật phẩm Exl - Mu OnlineHướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2) Mu OnlineCloak 2 - Mu Online
x1x1x1x1
Yêu cầu tối thiểu +4Yêu cầu tối thiểu +4
Tỷ lệ thành công nhờ vào cấp độ món đồ, vật phẩm Exl. Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

CHÚ THÍCH:
Huy Hiệu Hoàng Tộc (HHHT) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.
Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: áo choàng của vua, áo choàng hiệp sĩ, cloak of limit.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
MẸO:
- Khi bạn thêm  vật phẩm exl vào trong kết hợp, tỷ lệ % thành công tăng thêm.

Ép Áo Choàng 2 game Mu Online cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ