Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) MU

►Giới thiệu về cánh cấp 3 (wing 3)

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3. 
Các loại cánh cấp 3:
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm
Blade Master
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal
Grand Master
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion
High Elf
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin
Duel Master
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension
Dimension Master
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor
Lord Emperor
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule
Fist Emperor
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cloak of Transcendence
Mirage Lancer


Từ phiên bản Season 14, sẽ xuất hiện thêm cánh cấp 3 của Rune Wizard: Wings of Disillusion
Wings of Disillusion - Wing 3 - Mu Online
Wings of Disillusion
Grand Rune Master
(Season 14)
Hình ảnh cánh cấp 3 của Rune Wizard - Mu Online
Hình ảnh cánh cấp 3 của Rune Wizard - Mu Online

►Cách tạo cánh cấp 3 (wing 3)

 • Nguyên liệu cần thiết:

Exe ItemHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineChaosHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineCreationHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineBlessHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineSoulHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineCondor
Feather
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineCondor
Flame
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
x1
Cấp độ tối thiểu +9 +4x1x1x10x10

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineZenHướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu OnlineWing Level 3
8,000,000Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%.

 

 • Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
 • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 Ngọc Sáng Tạo
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên
Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 • Bước 2: Tạo cánh cấp 3

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
 • 1 Lông Vũ Condor
 • 1 Linh Hồn Condor
 • 1 Ngọc Sáng Tạo
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên
Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Kết hợp nguyên liệu
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Tạo thành công cánh 3