Hướng dẫn ép dòng tím 380 Mu Online

♦ Giới thiệu tính năng dòng tím đồ 380

- Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
- Những vật phẩm cấp độ 380:
Nhân vậtSet đồ 380Vũ Khí 380
Blade KnightSet Dragon Knight (Bộ Quyền Năng)Bone Blade (Đao Quyền Năng)
Muse ElfSet Sylphid Ray (Bộ Thái Bình)Sylphid Bow (Cung Thái Bình)
Soul Master
Set Venom Mist (Bộ Thần Ma)
Grand Viper Staff (Gậy Thần Ma)
Magic Gladiator
Set Volcano (Bộ Hồng Long)
Explosion Blade (Đao Hồng Long)
Dark Lord
Set Sunlight (Bộ Thái Dương)
Soleil Scepter (Quyền Trượng Thái Dương)
Bloody Summoner
Set Storm Blitz (Bộ Huyết Vũ)
Storm Blitz Stick (Gậy Huyết Vũ)
Rage FighterPhoenix Soul Set (Bộ Bạch Long)Phoenix Soul Star (Móng Vuốt Bạch Long)

 

♦ Phương pháp thực hiện ép dòng tím 380

Nguyên liệu cần thiết:
Item 380

Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online

Đá Hộ MệnhHướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online Đá Tạo HóaHướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu OnlineVật phẩm ép dòng tím 380
Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu OnlineHướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu OnlineHướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu OnlineHướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online
 
x1
Min Lv +4 +4
x1x1
Tỷ lệ thành công cao nhất là 70%
 
Tỷ lệ thành công còn tùy thuộc vào cấp độ của Item 380 như sau:
Cấp độ ItemTỷ lệ thành công
~ +4 +650%
~ +9 +760%
~ +10 +1370%
Các bước thực hiện:
- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100)
- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.
- Nguyên liệu cần thiết như trên.
- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.
Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)
Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.
Hướng dẫn ép gia cường dòng tính năng tím 380 Mu Online
Quá trình gia cường item 380

♦ Các dòng tính năng 380

- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.
Giáp:
Tự động phục hồi SD
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Quần:
Kỹ năng phòng thủ +200
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Găng tay:
Tăng tối đa HP +200 
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Giày:
Tối đa tăng +700 SD 
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Mũ:
Tăng tốc độ phục hồi SD +20
Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công +10
Vũ khí:
Tăng Sát thương +200
Tăng tỷ lệ tấn công thành công +10