Đăng Game Mới Lên Website⇓ Viết giới thiệu chi tiết về Game ⇓
Xin vui lòng, Đừng đăng Spam!, Spams được loại trừ tự động.

Một số lưu ý khi đang bài

  1. Mầu chữ là những mầu sáng như : Trắng
  2. Mỗi game mới ra, hoặc Open Sever mới đăng 1 lần hạn chế spam
  3. Điền đầy đủ thông tin như Tiêu Đề, Chuyên Mục